Mantenint els jardins amb harmonia amb mitjans naturals
Pressupost personalitzat, segons necessitats i caracteristiques de la zona enjardinada o a enjardinar.

Pressupost personalitzat i sense compromis

Per manteniments:

 

El preu de la feina es per hores . Cobrem 18 €/hora ( + i.v.a.). Mes materials, si s'escau. Qualsevol feina fora d'un manteniment ja establert, serà pressupostat sota els criteris fixats en anteriors relacions laborals. * El plus de maquinaria nomès s'aplicarà a la motopodadora i motosulfatadora, que serà de 3,50 €/hora. Especifican en tot moment en l'albarà de feina les hores realitzades amb cada maquinaria. El Desplaçament no queda cobrat a part. Es comença a contar l'horari de feina apartir de carregar les eines al magatzem a les 7 del matí i arrivada al lloc de treball conte com a hora de feina normal.