Manteniendo los jardines en armonia con medios naturales

QUI SOM?:

Som una empresa de Jardineria. Realitzem tot tipus de feines de Jardineria. Soc un autònom jardiner. Programo un planing de treball a seguir (manteniment anual), però sempre obert a possibles emergències, festivitats o fets puntuals, de vegades molt habituals en manteniments. Total adaptació a la feina i el horari de realització. Inici de la Jornada laboral a les 7 a.m. Carregar eines i maquinaria necessària per la feina del dia i desplaçament al lloc de treball. En la finalització de la jornada laboral, es farà entrega al client o encarregat, de un albarà de feina en el qual s'ha especificat el horari realitzat, el núm. D'operaris, la feina realitzada i els materials i maquinaria utilitzats per dur a terme la mateixa.